2010 i młodsi: Mecz kontrolny

W dniu 26.03.2017 (niedziela) nasi najmłodsi zawodnicy rocznika 2010 i młodsi rozegrają mecz kontrolny z drużyną Świtu Nowy Dwór Mazowiecki.
Zbiórka powołanych naszych małych piłkarzy o godz. 9 00 w Skrzeszewie na Orliku ul.Szkolna 10.

Powołani:

Antosik Maciej
Boryszewski Igor
Brzyski Ignacy
Duszyc Marcel
Dybka Brajan
Gniadek Dawid
Głuchowski Filip
Grzegrzółka Józef
Tarach Alan
Tryk Oskar
Piątkowski Jakub
Perowicz Ksawery
Macko Oskar
Sawicki Jakub
Zakolski Szymon
Zakolski Jakub

Proszę o potwierdzenie SMS o obecności dziecka.

REGULAMIN AKADEMII

REGULAMIN ORAZ ZASADY W FOOTBALL DREAM ACADEMY

1. Zawodnicy oraz ich Rodzice/Opiekunowie są zobowiązaniu godnie reprezentować Football Dream Academy na zajęciach, turniejach, zawodach mistrzowskich, jak i w życiu codziennym.

2. Maksymalnie grupy w Akademii mogą liczyć 30 zawodników.

3. Zajęcia w FDA odbywają się zgodnie z harmonogramem.

4. Nowi zawodnicy FDA mają trzy nieodpłatne treningi w celu zaaklimatyzowania się w grupie i
nowym otoczeniu (Zawodnik przychodzący w pierwszej połowie miesiąca, czyli do 15 każdego miesiąca uiszcza również składkę za ten miesiąc).

5. Przyjęcie zawodnika do FDA odbywa się przez złożenie stosownej pisemnej deklaracji oraz innych wymaganych dokumentów.

6. Zawodnik uczęszczający na zajęcia musi posiadać ważne zaświadczenie lekarskie dotyczące stanu zdrowia lub wypełnione oświadczenie Rodzica/Opiekuna wymagane przez FDA. W wypadku niedostarczenia odpowiednich dokumentów zawodnik może nie zostać wpuszczony na zajęcia. Brak aktualnych badań zawodnika wyklucza uczestnictwo w meczach mistrzowskich (Wymóg Ustawy o Kulturze Fizycznej oraz Towarzystw Ubezpieczeniowych).

7. Wszystkie dokumenty, deklaracje, oświadczenia przyjmowane będą po wcześniejszym ustaleniu spotkania.

8. Opłata za uczestnictwo w zajęciach wynosi 80 zł miesięcznie i należy ją wpłacić do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na konto klubowe.

9. W przypadku wystąpienia zaległości z opłatami, gdy Zarząd FDA nie został powiadomiony ma prawo do zawieszenia zawodnika w treningach do czasu uregulowania należytej zaległości.

10. Składka zawodnicza jest opłatą za członkostwo w klubie, a nie opłatą za zajęcia, dlatego też ilość zajęć nie ma wpływu na wysokość składki.

11. Uczestnictwo w zajęciach w Football Dream Academy jest dobrowolne, dlatego Zarząd klubu będzie bezwzględnie egzekwował opłatę składki zawodniczej.

12. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie pisemnego wniosku rodzica lub opiekuna prawnego Zarząd FDA może:
a) Odroczyć termin wniesienia opłat miesięcznych,
b) Zmniejszyć wysokość opłat,
c) Całkowicie zwolnić z opłat.

13. Akademia nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach. W przypadku choroby lub kontuzji Zawodnika, należy zgłosić trenerowi jak długo trwać będzie absencja w treningach.

14. Każda nieobecność lub spóźnienie na zajęcia powinna być zgłaszana trenerowi prowadzącemu minimum 1 godzinę przed zajęciami.

15. Niepoinformowanie trenera prowadzącego o nieobecności lub spóźnieniu dziecka na zajęciach skreśla zawodnika z listy treningowej danego dnia.

16. Zawodnicy przed i po zajęciach mają obowiązek zmiany odzieży w szatni klubowej.

17. Zawodnik przychodząc na zajęcia w stroju treningowym, nie przebierając się w szatni, może zostać odsunięty od zajęć danego dnia. Nie dotyczy to wyjątkowych sytuacji, gdy trener jest o tym poinformowany.

18. Każdy trening wymaga absolutnej koncentracji. Zawodnik zobowiązany jest do przybycia minimum 10 minut przed treningiem – GODZINA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ TO NIE GODZINA WEJŚCIA DO SZATNI. Czego się nie opanuje na treningu nie może udać się w meczu.

19. Zawodnicy będą poddawani selekcji celem stworzenia odpowiednich grup zgodnych
z zaawansowaniem sportowym.

20. Zawodnicy powinni dążyć do podnoszenia umiejętności sportowych doskonaląc umiejętności wyuczone na treningach.

21. Podstawą do gry zawodnika w meczach i turniejach, oraz innych zawodach sportowych jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie i postawa na treningach.

22. Trener jest osobą decyzyjną w kwestii powołań Zawodników na mecz, turniej.

23. Zawodnik nie angażując się w zajęcia, przeszkadzając innym, nie dążąc do doskonalenia swoich umiejętności, może zostać oddalony od trenowania w Akademii.

24. Zawodnik powinien dbać o sprzęt sportowy, który jest wizytówką klubu. Na wszystkich zajęciach turniejach i meczach mistrzowskich sprzęt musi być czysty i schludny.

25. Zawodników obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów gazowanych. Powyższy zakaz obowiązuje przed, w trakcie oraz bezpośrednio po treningach i meczach. Zawodnicy mogą spożywać jedynie niegazowaną wodę mineralną lub napój izotoniczny.

26. Trenerzy oraz Zarząd FDA nie odpowiada za pozostawione wartościowe rzeczy w szatni przez zawodników akademii.

27. Obowiązkiem zawodników jest trenowanie w odpowiednich koszulkach Akademii (zawodnicy nieposiadający koszulki Akademii zobowiązani są dostosować się kolorystycznie lub zgłosić chęć zamówienia stroju).

28. Zawodnicy reprezentujący klub powinni dążyć do poszerzania wiedzy szkolnej oraz starać się uzyskiwać wysokie wyniki w nauce ze wszystkich przedmiotów, a także z zachowania. Trener ma prawo poprosić zawodnika o przedstawienie bieżących ocen szkolnych w celu ich weryfikacji. W przypadku uzyskiwania przez danego zawodnika słabych wyników w nauce Zarząd Football Dream Academy na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica może podjąć decyzje o czasowym zawieszeniu zawodnika w prawach członkowskich, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.

29. Podczas zajęć prosimy Rodziców/Opiekunów o kulturalne zachowanie, niewchodzenie na płytę boiska, jak i niewchodzenie na halę sportową poza wyznaczonymi miejscami, w których można przebywać w czasie trwania treningu.

30. Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do dostarczania dokumentów w wyznaczonym terminie przez Football Dream Academy.

31. Wszelkie otrzymane dokumenty powinny być wypełniane szczegółowo, dokładnie i czytelnie. Niekompletne dokumenty nie będą przyjmowane.

32. Zabrania się wchodzenia do szatni osobom postronnym, w tym także Rodzicom i Opiekunom Zawodników przed rozpoczęciem i tuż po zakończeniu meczu mistrzowskiego, treningu, turnieju oraz sparingu.

33. Rozmowy z trenerami odbywają się najpóźniej 10 minut przed treningiem, meczem mistrzowskim, sparingiem lub dopiero po jego zakończeniu.

34. Podczas zajęć (meczów mistrzowskich, sparingowych, treningów i turniejów) Rodzice/Opiekunowie nie kontaktują się z Zawodnikami.

35. Akademia zastrzega sobie zmiany w regulaminie z tygodniowym uprzedzeniem Opiekunów Zawodników.

36. Zarząd FDA zobowiązuje się po każdym sezonie zorganizować spotkanie z całą Akademią, podsumowując dany okres, analizując osiągnięcia i rozwój Stowarzyszenia.

37. Zawodnicy oraz ich Rodzice/Opiekunowie powinni przestrzegać niniejszego regulaminu wewnętrznego.

38. Nieprzestrzeganie, lub rażące naruszenie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do zawieszenia lub usunięcia zawodnika z Football Dream Academy.

39. Na obiektach sportowych, na których odbywają się zajęcia Akademii obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz wyrobów tytoniowych.

40. Zarząd Football Dream Academy nie ponosi odpowiedzialności za samochody, rowery itp. pozostawione przy obiektach sportowych, na których odbywają się zajęcia Akademii.

Regulamin zaktualizowany i opublikowany wchodzi w życie z dniem 21.03.2017r.

W zakładce ‚Dokumenty do pobrania’ istnieje możliwość uzyskania Regulaminu PDF.

2006/07: Harmonogram treningowy od poniedziałku 20.03

harmo

Harmonogram treningowy od poniedziałku 20.03:

poniedziałek 18:15-19:45 grupa 2
wtorek 18.00-19.30 grupa 1
środa 18.30-20.00 grupa 1
czwartek 18.15-19.45 grupa 2
piątek 18.30-20.00 grupa 1

Wszystkie treningi odbywać się będą na orliku w Skrzeszewie.

Podział na grupy treningowe:

Grupa 1:

Bekas B.
Bekas Z.
Brykalski J.
Dominiak M.
Fabisiak B.
Goszczyński B.
Grzegrzółka J.
Łępicki A.
Niesłuchowski A.
Pirożek W.
Różański M.
Rzymkowski F.
Sierakowski K.
Tomaszewski R.
Warylak F.
Zabijak M.

Grupa 2:

Pozostałe osoby trenujące w roczniku.

Trofeo Adriatico 2017

it47-trofeo-adriatico-new

Pierwszą ratę za udział Zawodnika w turnieju prosimy wpłacać do 20.02.2017r. w wysokości 500zł, na konto naszej Akademii:

ING Bank Śląski
07 1050 1012 1000 0090 3015 7375
Tytułem: „Imię Nazwisko Zawodnika, rata I, udział w turnieju Trofeo Adriatico”

Osoby jadące na turniej:

2004/05:

 • Dmoch Adam
 • Grzegrzółka Kuba
 • Gut Tobiasz
 • Karwowski Kuba
 • Mastalerz Marcin
 • Mięgoć Michał
 • Paszkiet Kacper
 • Perowicz Tomasz
 • Piątkowski Kuba
 • Skop Kuba
 • Tamowicz Jan
 • Tomczyk Wiktor
 • Zaczkowski Alan
 • Zalewski Dawid

2006/07:

 • Bekas Bartłomiej
 • Brykalski Kuba
 • Fabisiak Bartosz
 • Fabisiak Filip
 • Grzegrzółka Jan
 • Jeliński Jakub
 • Kopczyński Eryk
 • Łępicki Aleksander
 • Malinowski Wiktor
 • Niesłuchowski Alan
 • Nowakowski Maciej
 • Pirożek Wojciech
 • Różański Maciej
 • Rzymkowski Filip
 • Sierakowski Kamil
 • Tomaszewski Roman
 • Warylak Filip
 • Witkowski Aleksander
 • Wojerski Tymoteusz
 • Zabijak Mateusz

Trofeo Adriatico 2017

it47-trofeo-adriatico-new

Miło nam poinformować, że po raz kolejny weźmiemy udział w turnieju międzynarodowym. W 2016 roku FDA podbiło Monachium, więc i w nadchodzącym roku 2017 należy walczyć o kolejne międzynarodowe trofea. Tym razem, ponownie z rocznikami 2006/07 i 2004/05, udamy się do słonecznych Włoch, gdzie w partnerskiej gminie Rimini przyjdzie nam rywalizować z naszymi rówieśnikami.

Continue reading

29-30.10.2016: FDA niepokonane!

2006/07:
Football Dream Academy Wieliszew – AP 11 Legionowo 9-0

29.10.2016 o godz. 13.00 rozegraliśmy spotkanie z AP 11 Legionowo. Mecz toczony był w ekstremalnych warunkach- padał śnieg, grad, deszcz. Do spotkania z drużyną z Legionowa przystąpiliśmy jako lider grupy i zwycięstwo zapewniało Nam awans do wyższej ligi. I tak też się stało. Od początku spotkania byliśmy bardzo zdeterminowani i w pełni kontrolowaliśmy spotkanie. Przeciwnik nie zagrażał naszej bramce. Cała drużyna spisała się bardzo dobrze strzelając przeciwnikom aż 9 bramek nie tracąc żadnej. Po meczu przemoczeni odśpiewaliśmy w kółku awans jest nasz i dalej świętowaliśmy sukces w szatni.

Kolejne spotkanie rozegramy 06.11.2016 o godz. 11.30 z SRT Młode Orły Halinów.

Bramki: 2x Niesłuchowski, 2x Łępicki, 2x Khan, 1x Warylak, 1x Jeliński, 1x Zabijak

Skład: Bekas B. Niesłuchowski A. Khan O. Różański M. Warylak F. Pirożek W. Zabijak M. Łępicki A. Nowakowski M. Kopczyński E. Rzymkowski F. Jeliński J. Brykalski J. Grzegrzółka J.

 


 

 

2004/05:
Korona Jadów – Football Dream Academy 2-2

Chcieliśmy podtrzymać passę udanego weekendu dla FDA.
Znając wyniki naszych kolegów z akademii My również walczyliśmy o 3 punkty.

Po meczu mamy mieszane uczucia i trochę żalu do zawodników.
Od pierwszego gwizdka kontrolowaliśmy mecz, który rozgrywany był w tragicznych warunkach. Boiska to nawet nie przypominało ale takie samo było dla wszystkich.
Jak zawodnicy słuchają co do nich mówimy wdrażają to do swojej gry przynosi to efekty i piękny rajd Wiktora Tomczyka zakończył się zdobyciem bramki a  My wyszliśmy na prowadzenie.
W drugiej połowie za wszelką cenę chcieliśmy zepchnąć Koronę Jadów pod swoją bramkę i udało się po raz drugi w tym meczu wychodzimy na prowadzenie.
Nie konsekwencja dotrzymania tego o czym rozmawiamy do samego końca kończy się dla nas stratą punktów.
Niestety z Jadowa wracamy z wynikiem 2 – 2 i 1 pkt.

1 x Wiktor Tomczyk
1 x Mikołaj Wodyński

Grali:
Karwowski Kuba, Strzelczak Kuba, Zaczkowski Alan, Rączka Kamil, Kalicki Kamil, Skop Kuba, Grzegrzółka Kuba, Tomczyk Wiktor, Perowicz Tomek, Mastalerz Marcin, Wodyński Mikołaj, Piątkowski Kuba, Ambroziak Adrian, Kornacki Kuba, Paszkiet Kacper, Roman Adrian.

22-23.10.2016r.: Deszczowy weekend

2008/09:
Piłkarska Liga Powiatowa

W niedzielę 23.10.2016 w Jadwisinie odbyła się ostatnia część II edycji Ligi Powiatowej. Nasza drużyna została podzielona na 2 zespoły, grające w różnych grupach.
Zespół grający w grupie A, zaczął od remisu 2:2 z AP Serock, obydwie bramki strzelił niezawodny Oskar Chmielewski. Kolejny mecz zakończył się przegraną z późniejszym zwycięzcą turnieju – Królewscy Płock. Ostatni mecz grupowy zakończył się remisem, a bramki strzelali Gabryś Gniadek i Dawid Lewandowski. W fazie pucharowej zagraliśmy o 5. miejsce i ten mecz przyniósł sporo emocji, gdyż ten mecz również zakończył się remisem i o wynik decydowały rzuty karne. Nasi zawodnicy strzelali wielokrotnie idąc „łeb w łeb” z przeciwnikami. Dopiero obrona Kuby Musialika i pewny strzał Kuby Przybyszewskiego przyniósł upragnione zwycięstwo.

Zespół B zmierzył się w grupie z AP Sokół Serock D, Gigant Smile oraz AP Sokół Serock F. Po meczach grupowych zagraliśmy w kolejnym zespołem w AP Sokółem. Początki dla nowych zawodników na piłkarskim boisku na pewno zaprocentują w przyszłości.

Po rozgrywkach nasi piłkarze dostali w nagrodę za udział plecaki a drużyny statuetki i dyplomy. Zespół A w klasyfikacji końcowej zajął 5 miejsce, a zespół B – 9 miejsce (ale nie wystąpił w pierwszym turnieju).

 


 

 

2006/07:
Football Dream Academy II Wieliszew 2-6 Bóbr Tłuszcz

22.10.2016 o godz. 15.00 rozegraliśmy spotkanie z Bobrem Tłuszcz. Do spotkania z liderem rozgrywek, który nie przegrał jeszcze żadnego meczu przystąpiliśmy bardzo bojaźliwie czego efektem były strzelone dwie bramki przez graczy Bobra. W drugiej kwarcie zaczęliśmy grać. Doprowadziliśmy do wyrównania i gdy wydawało się, że przejmujemy kontrolę nad spotkaniem gracze Bobra strzelili bramkę na 3-2. Kolejne próby odwrócenia wyniku były nieskuteczne. W końcówce tracimy jeszcze trzy bramki i ostatecznie mecz kończy się wynikiem 2-6.

Bramki: Malinowski x1, Nowakowski M. x1.

Skład: Goszczyński B., Kopczyński E., Nowakowski M., Nowakowski J., Tomaszewski R., Malinowski W., Mrozek P., Fabisiak B., Grzegrzółka J.

 


 

 

2006/07:
Football Dream Academy Wieliszew 2-2 ŁKS Łochów

22.10.2016 o godz. 10.30 rozegraliśmy spotkanie z ŁKS Łochów. Po ostatnim bardzo ważnym zwycięstwie w Kobyłce przystąpiliśmy do kolejnego spotkania. Naszym kolejnym przeciwnikiem był vicelider rozgrywek ŁKS Łochów. Spotkanie lepiej zaczęli goście, którzy po błędzie w kryciu strzelili bramkę na 1-0. Szybko odpowiedzieliśmy bramką Alana Niesłuchowskiego. Mecz był bardzo zacięty i wyrównany. Obie drużyny grały pewnie w obronie. W czwartej kwarcie przydarzył nam się drugi błąd i znowu zakończył się on bramka dla Łochowa. W końcówce indywidualną akcję przeprowadził Alan i doprowadził do wyrównania.

Kolejne spotkanie rozegramy 29.10.2016 o godz. 13.00 z AP 11 Legionowo.

Bramki: 2x Niesłuchowski.

Skład: Bekas B., Khan O., Różański M., Pirożek W., Warylak F., Niesłuchowski A., Zabijak M., Łępicki A., Nowakowski M., Kopczyński E.

 


 

 

2004/05:
Piłkarska Liga Powiatowa

Co tu dużo pisać! W drugiej edycji Piłkarskiej Ligi Powiatowej nasi najstarsi Reprezentanci obronili tytuł mistrza Powiatu! 🙂 Wszystkie indywidualne wyróżnienia w naszje kategorii powędrowały do naszych Zawodników! Najlepszym bramkarzem wśród rówieśników wybrany został Feliks Ziemichód. Najwięcej bramek rywalom wpakował do siatki nasz kapitan Jakub Grzegrzółka. Na miano najlepszego zawodnika zapracował Filip Warylak.

Dziękujemy za wsparcie naszym Rodzicom, pomoc wszystkim Trenerom a Zawodnikom gratulujemy zwycięstwa!

 


 

 

2004/05:
Football Dream Academy Wieliszew – Dragon Bielany

2002/03:
Ursus Warszawa – Football Dream Academy Wieliszew

Ten o to wyżej wspomniany weekend jako trener zapamiętam na długo.

W mojej całej relacji chciałbym tylko podziękować zawodnikom, którzy przyszli na mecze.

2010 i młodsi: Zmiany w treningach!

zmiany

Od jutra, tj. 27.10.2016r., rocznik 2010 i młodsi rozpoczyna treningi na hali.

Harmonogram zajęć na najbliższe miesiące:

 • wtorki 18:00-19:00 Hala sportowa w Szkole w Komornicy (Dębe)
 • czwartki 18:00-19:15 Hala sportowa w Gimnazjum w Wieliszewie

Trening rozpoczyna i kończy się w szatni. Prosimy o stawianie się przynajmniej 10 minut przed treningiem.

Przypominamy o deklaracjach członkowskich oraz badaniach lekarskich.